Reparatie en garantie
– iZy Telecom geeft een garantie van 3 maanden op door iZy Telecom uitgevoerde
en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen, tenzij anders op de
website van iZy Telecomstaat vermeld.
– De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na
reparatie niet blijkt te functioneren.
– Aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.
– Op het vervangen van accu’s wordt geen garantie verleend, noch worden de
vervangen accu’s bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel door iZy Telecom teruggenomen.
– De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden om
de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. iZy Telecom is niet
verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van
voornoemde codes en wachtwoorden.
– iZy Telecom behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen terug te zetten.
– iZy Telecom is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens. .
– Barsten in het scherm en/of LCD vallen niet onder de garantie periode van 3 maanden.